Holografische projectie

Holografische projecties zijn makkelijk toepasbaar in campagnes, promoties, bij productpresentaties en op beurzen, congressen en evenementen. U kunt bij Pro Systems terecht voor creatieve content én technische realisatie. Holografische projectie biedt ongekende creatieve mogelijkheden en heeft een hoge 'Wow-factor'. Barrières van tijd en ruimte worden geslecht. De techniek maakt het mogelijk mensen of voorwerpen levensgroot in de ruimte te laten zweven, waardoor de illusie ontstaat dat ze in levende lijve aanwezig zijn. Eén spreker of artiest kan via telepresence op verschillende momenten en plaatsten verschijnen.