By using our website, you agree to the use of our cookies.

Pro Systems is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015

Pro Systems is gecertificeerd onder de norm ISO 9001:2015

Wij zijn ISO-gecertificeerd. Het ISO 9001:2015 certificaat geeft aan dat Pro Systems een betrouwbaar kwaliteitsmanagementsysteem heeft.

Jaarlijks vindt er een kwaliteitsaudit plaats door een onafhankelijke certificatie-instelling (TÜV Nederland) om te beoordelen of het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de gestelde eisen van de ISO 9001:2015 norm.

Dat betekent dat de directie en medewerkers zich geconformeerd hebben aan vooraf overeengekomen kwaliteitsafspraken.

Ook de komende jaren zullen wij er uiteraard naar streven om onszelf te blijven verbeteren en wij zijn trots dat al onze medewerkers hier een bijdrage aan leveren.

U kunt het certificaat bekijken door op het TÜV logo te klikken