By using our website, you agree to the use of our cookies.

Onderzoek & opleiding

Simulatie voor onderzoeks & opleidingsdoeleinden

Simulatie oplossingen worden ook veel gebruikt voor onderzoek en opleidingsdoeleinden bij scholen en universiteiten. Bijvoorbeeld voor uitrekenen van grootschalige rekenkundige simulaties. Daarnaast bieden simulatie oplossingen ook mogelijkheden voor onderzoek naar rijgedrag, het uitvoeren van psychologische experimenten, of bijvoorbeeld het bestuderen van mensenstromen in een gebouw.

Pro Systems heeft onder andere voor Rijks Universiteit Groningen geavanceerde simulatie oplossingen ontworpen en gebouwd. Kijk op de website voor uitgebreide informatie.

Heeft u interesse in een simulatie oplossing voor uw opleiding? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactfomulier of telefonisch 0299 – 666 900.

Simulatie branches